menu

Thursday, 14 November 2013

ХХСС хичээл дээр бие даалт-2

Л.С.Выготскийн онол ба хэрэглээ
-Ж.Пиажегийн онол ба хэрэглээ
-  Э.Эриксоны онол ба өнөө үе, дээрх сэдвүүдийн хүрээнд реферат бичих.
Үнэлгээний шалгуур:
o   Реферат бичих ерөнхий зарчмыг баримталсан   эсэх-1- 5оноо
o   Сэдвийн агуулаг, жишээ тайлбар оновчтой эсэх 1-5оноо
o   Дүгнэлт – 1-5оноо                                    Нийт- 15 онооNo comments:

Post a Comment