menu

Monday, 23 December 2013

ХБХСХЗүй хичээлээр үзсэн Дохионы хэлийг орууллаа. 3-р курсын нийт оюутнууд энэхүү материалыг татаж аван бие даан улам сайн сурцгаана уу.

No comments:

Post a Comment