menu

Tuesday, 24 December 2013

Хөгжлийн бэршээлтэй хүүхдэд та бидний халуун сэтгэл,туслалцаа дэмжлэг хамгийн их чухал нөлөө үзүүлдэг. Аутизмтай Миша хүүгийн бичлэгийг орууллаа. Оюутнуудаа үзээд өөрсдийнхөө сэтгэгдлийг үлдээгээрэй

No comments:

Post a Comment