menu

Thursday, 18 September 2014

Сэтгэл Судлал: Ямар хөгжим сонсдогоо хэлвэл хэн бэ гэдгийг чинь х...

Сэтгэл Судлал: Ямар хөгжим сонсдогоо хэлвэл хэн бэ гэдгийг чинь х...: Английн эрдэмтэд оюун ухааны коэффициент-IQ тухайн хүн ямар хөгжим сонсдогоос шууд хамаардаг гэсэн шуугиан тарьсан судалгааг хийжээ. ...

No comments:

Post a Comment