menu

Thursday, 22 October 2015

Судалгаа№8

Хүүхдийн логик сэтгэхүйн хөгжлийн түвшинг
оношлох Равены сорил
Судалгааны зорилго:
-       Өсвөр болон ахлах ангийн насны хүүхдийн логик сэтгэхүйн хөгжлийн түвшинг судлан оношлох, түүний төлөвшилд хяналт тавихад голлон ашиглана.
Судалгаа явуулахад ашиглах хэрэглэгдэхүүн:
-       Өөр хоорондоо тодорхой зүй тогтлоор байрласан, 30 багц дүрс бүхий хуудсыг бэлтгэсэн байна.

Судалгаа явуулах журам:
-       Өгөгдсөн 30 багц дүрс бүхий тусгай хуудсыг хүүхдүүдэд тарааж өгнө. Хүснэгт тус бүрийн дотор байгаа дүрсүүдийн дээд хэсэгт нэг онгорхой хоосон зай байна. Судлуулагч хүүхэд, хүснэгтний доод хэсэгт өгөгдсөн 6-8 жижиг дүрсүүдийг сайтар ажиглаж, хоорондын хамаарал холбоог харьцуулан задлан шинжлэж, дотоод зүй тогтлыг илрүүлсний эцэст дээд онгорхой хоосон зайд тохирох, зүй дүрсийг сонгож, түүний дугаарийг бичиж тэмдэглэнэ. Хүүхэд бүр аль болохоор богино хугацаанд даалгаврийг зөв гүйцэтгэхийг хичээж ажиллах ёстой. Нэг удаагийн оношлогоо явуулах хугацаа 30 минут байна. Даалгаврыг гүйцэтгэх хугацаа дуусмагц ажлыг зогсоож, судалгааны үр дүнд боловсруулна.
Судалгааны үр дүнг боловсруулах:
  1/ Сорилын түлхүүрийг ашиглан сурагч бүрийн зөв хариултын нийт оноог тооцож гаргана . 
  2/ Тухайн сурагчийн авсан нийт оноог тооцож гаргасны эцэст, түвшинд шилжүүлэн жишиглэж, дүгнэлт бичнэ.
Түвшин
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Зөв хариултын нийт оноо
143 дээш
129-142
115-128
101-114
87-100
73-86
59-72
45-53
44
Логик  сэтгэхүйн хөгжлийн түвшинг оношлох  жишиглэл:
7-9   дундаас дээш
4-6   дундаж
1-3  дундаас доош
-       Тухайн срагчийн логик сэтгэхүйн хөгжлийн одоогийн түвшин нь багшаас тэдний сэтгэн бодох үйл ажиллагааг удирдан жолоодох, хөгжүүлэх ажлын агуулга чиглэлийг тодорхойлоход чухал баримжаа болж өгнө. Судалгаа№8 
Хүүхдийн логик сэтгэхүйн хөгжлийн түвшинг оношлох Равены сорил

Судлуулагчийн нэр .............................. нас......... хүйс........... анги ................
                                                                                                                     Сорилын түлхүүр
Даалгаврын дугаар
хариултын дугаар
Өгөх оноо
Даалгаврын дугаар
хариултын дугаар
Өгөх оноо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
3
1
5
3
5
2
3
5
4
6
6
4
7
3
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

6
6
5
5
7
7
8
6
7
4
7
8
7
8
6


Үр дүн боловсруулалт
Дүгнэлт:

2 comments:

  1. bagshaa awsan onoogiin yaj tuwshin luu ni shiljuuldeg ym be

    ReplyDelete
  2. bagshaa awsan onoogiin yaj tuwshin luu ni shiljuuldeg ym be

    ReplyDelete